Regjistrohu në buletinin informativ

Regjistrohu

Rreth Nesh

Vite

15

eksperiencë

Dizajn Inteligjent dhe Vizion i Qartë,
të mbështetura nga Teknologjia e Duhur.

Ekipi ynë përbëhet nga dizajnera profesionistë dhe zhvillues kreativë. Bashkëpunojmë ngushtë me klientët tanë. E shohim veten si individë të drejtërdrejtë që punojmë shumë dhe jemi të thjeshtë në bashkëveprim. Ne do ju përfshijmë në çdo hap të punës. Komunikimi ynë do të jetë i përmbledhur dhe i qartë, gjithmonë në shërbim të rritjes së cilësisë.

Shërbimet

Krijim i Identitetit Virtual

1

Dizajni i një Logo-je, dizajni i Identitetit dhe Brandimi, të gjitha sëbashku, trupëzojnë imazhin e perceptuar të një biznesi apo produkti në publik. Krijimi i një Identiteti Virtual të arrirë mund t'i kthejë vizitorët në klientë.

Ndërtim i faqeve UEB

2

Një faqe ueb e arrirë e bën materialin tuaj të marketingut më të lehtë dhe më të këndshëm për t'u lexuar. Ne përqëndrohemi tek detajet, njëkohësisht duke mbajtur ritmin e teknologjive më të reja në përdorim.

Ndërtim i Aplikacioneve Mobile

3

Procesi që përqëndrohet në metodologjinë funksionale të ekstraktimit të informacionit dhe mënyrën sesi klientët angazhohen me të. Sigurojme thjeshtësi dhe harmoni në më të mirën e tyre.

IDENTITETI VIRTUAL
NDËRTIMI I FAQEVE UEB
NDËRTIM I APLIKACIONEVE MOBILE

Punët